سه شنبه 01 ارديبهشت 1394
کمينه   
نشانی حوزه های قضایی

 

شهرستان :‌ زاهدان
نام ساختمان :‌ دادگستري شهرستان زاهدان
نشاني دقيق ساختمان :‌ خيابان آزادي – جنب اداره دارايي
شماره تلفن :‌ 8-3322501-0541
نام ساختمان :‌ دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زاهدان
نشاني دقيق ساختمان : خيابان دانشگاه
شماره تلفن : 2449691-0541
 
شهرستان : زابل
نام ساختمان : دادگستري شهرستان زابل
نشاني دقيق ساختمان : خيابان مصطفي خميني – شمال ميدان شهرداري
شماره تلفن : 5-2231183-0542
نام ساختمان : دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زابل
نشاني دقيق ساختمان : خيابان مصطفي خميني – جنوب ميدان شهرداري
شماره تلفن : 5-2231183-0542
 
شهرستان : چابهار
نام ساختمان :‌ دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چابهار
نشاني دقيق ساختمان :‌ بلوار صياد تقاطع قدس دادگستري چابهار
شماره تلفن :‌3- 3331900 – 0545
 
شهرستان : خاش
نام ساختمان : دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان خاش
نشاني دقيق ساختمان : خيابان امام خميني – انتهاي خيابان امام خميني دادگستري خاش
شماره تلفن : 9-2168-0543422
 
شهرستان : ‌ايرانشهر
نام ساختمان :‌ دادگستري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر
نشاني دقيق ساختمان : خيابان طالقاني بالاتر از تقاطع آزادي و طالقاني
شماره تلفن: 2229691- 0547
نام ساختمان :‌دادگاه انقلاب ايرانشهر
نشاني دقيق ساختمان : بلوار فاطمه الزهرا نبش بلوار كشاورز
شماره تلفن:‌33317487-0547
 
شهرستان : سراوان
نام ساختمان :‌دادگستري شهرستان سراوان
نشاني دقيق ساختمان :‌بلوار پاسداران دادگستري سراوان
شماره تلفن : 9-2168-0548522
نام ساختمان :‌ خيابان عدالت جنوبي دادسراي سراوان
شماره تلفن :‌3705- 0548522
 
شهرستان : نيكشهر
نام ساختمان :‌ دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان نيكشهر
نشاني دقيق ساختمان :‌ بلوار آزادي دادگستري نيكشهر
شماره تلفن :‌ 15- 2622511- 0544
 
 
شهرستان :‌ كنارك
نام ساختمان : دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كنارك
نشاني دقيق ساختمان :‌جاده كنارك – چابهار ، روبروي درب پايگاه دهم شكاري
شماره تلفن : 3988- 0546422
 
بخش :‌ بزمان
نام ساختمان :‌ دادگاه بخش بزمان
نشاني دقيق ساختمان : جاده دلگان روبروي پيچ مالك اشتر دادگاه بخش بزمان
شماره تلفن : 5- 2363 – 0548322
 
بخش : دشتياري (نگور)
نام ساختمان :‌دادگاه بخش دشتياري
نشاني دقيق ساختمان :‌ نگور- بلوار شهيد بهشتي دادگاه بخش دشتياري
شماره تلفن :‌ 90- 2288 – 0546322
 
بخش :‌ سيب سوران
نام ساختمان :‌ دادگاه بخش سيب سوران
نشاني دقيق ساختمان : تقاطع خيابان قدس و شهيد بهشتي دادگاه بخش سيب سوران
شماره تلفن : 3330 – 0548622
 
بخش :‌ميانكنگي
نام ساختمان : دادگاه بخش ميانكنگي
نشاني دقيق ساختمان :‌ هيرمند – بلوار امام خميني سه راهي پودينه ابتدا خيابان دادگاه بخش ميانكنگي
شماره تلفن : 12- 2511 – 0544262
 
 
شهرستان :‌ زهك
نام ساختمان :‌ دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زهك
نشاني دقيق ساختمان :‌خيابان چاه نيمه ميدان استاندارد دادگستري زهك
شماره تلفن : 2557-0544322 و 2481-0544322
 
 
شهرستان : سرباز
نام ساختمان :‌ دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان سرباز
نشاني دقيق ساختمان :‌ جاده ايرانشهر- سرباز، فرعي اول سمت چپ دادگستري سرباز
شماره تلفن : 3323-0546622
 
بخش :‌ ميرجاوه
نام ساختمان :‌ دادگاه بخش ميرجاوه
نشاني دقيق ساختمان :‌ خيابان امام خميني روبروي كلانتري 11 دادگاه بخش ميرجاوه
شماره تلفن :‌9-3896-0543322
 
 
 
شهرستان: هيرمند
نام ساختمان :‌ دادگستري و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان هيرمند
نشاني دقيق ساختمان :‌ خيابان امام خميني چهارراه پودينه خيابان پودينه
تلفن :‌ 14-2622511-0542
 
بخش : محمد آباد
نام ساختمان : دادگاه عمومي بخش محمد آباد
نشاني دقيق ساختمان :‌ جاده زابل – زاهدان ، روبروي سپاه دادگاه عمومي محمد آباد
تلفن :‌3522275- 0542
 
بخش :‌ دلگان
نام ساختمان :‌ دادگاه عمومي بخش دلگان
نشاني دقيق ساختمان :‌ابتدا فلكه اميرالمومنين
تلفن: 17- 3232916 - 0548